O peptidech

 


Peptidy jsou systém cílení práce signálních molekul DNA, pomocí kterého se „čtou“ geny a regulují se základní procesy v těle. Molekula DNA může „spát“, ale jakmile začne fungovat, v důsledku „čtení“ genů se začne syntetizovat protein zakódovaný v jedné nebo jiné její části. Syntéza proteinů a funkce genů jsou bez peptidů nemožné. Pokud jde o regulaci procesů v těle, pak existují 3 hlavní úrovně regulace: 1 - nervový systém (pomocí mozkové tkáně odpovídá na otázky „co“, „kde“ a „kdy“ se bude vyskytovat v těle); 2 - endokrinní systém (procesy závislé na hormonech) a 3 - lokální úroveň (uvnitř tkáně).

Ve 20. století v SSSR skupina vojenských lékařů - imunologů pod vedením V. G. Morozova a V. Kh. Khavinsona začala zkoumat peptidy. Zabývali se vývojem léků, které by mohly zvýšit přežití v extrémních podmínkách (porušení režimu spánku a bdění, dopad klimatických faktorů a záření, polarizované světlo na sítnici, tlakové poklesy). Ukázalo se, že Šišinka a Epifýza jsou odpovědné za procesy přežití, a že v procesu adaptace na stresové situace klesá aktivita genů a syntéza bílkovin. Také zjistili, že množství krátkých proteinů - peptidů prudce klesá. Poté bylo rozhodnuto získat extrakt, frakci obsahující peptidy ze zdravých mladých tkání. Během experimentů bylo zjištěno, že získané extrakty mají cílený účinek. Například extrakt odebraný z kostní tkáně chrupavky korigoval práci pohybového aparátu a vše, co souviselo s kolagenem. Peptid odebraný z dýchacího systému korigoval dýchací systém. V tomto procesu nebyly pozorovány žádné odchylky ani mutace. Takto se objevila bioregulace pomocí peptidů.

Vědci postupně začali studovat proces stárnutí těla a dospěli k závěru, že v průběhu času začne nervový systém pociťovat nedostatek neurotransmiterů. Mezi hlavní patří serotonin, dopamin a acetylcholin, které se podílí na přenosu nervových impulsů mezi neurony ve svalech. Nedostatek neurotransmiterových neuronů ovlivňuje schopnost komunikace, koncentrace a svalové napětí. Ukázalo se, že je nutné doplnit nedostatek cholinu, který je pro nervový systém velmi důležitý. Zrychlení procesu stárnutí je založeno na intoxikaci, oxidaci a stresu (teorie Hanse Selyeho). Tím vzniká porušení hormonální regulace, práce DNA peptidů, syntéza bílkovin a práce imunitního systému. Také přichází degradace tkání, výskyt atypických buněk, imunodeficit, autoimunitní zánět, procesy závislé na hormonech, včetně hormonálních nádorů. Dalším důležitým bodem je glykace. Tento proces je zvláštním případem Maillardovy reakce, kterou všichni známe při vaření – u tvorby krusty během smažení nebo při karamelizaci. Podobná věc se děje s bílkovinami v těle - v kombinaci s přebytečným zbytkem cukru začnou degradovat. Objevují se sloučeniny, které narušují mobilitu a aktivitu proteinů. Výsledkem je, že jejich funkce trpí. Všechno v těle je poškozeno - od funkcí enzymů po destrukci kolagenu v kůži, cévách, kloubech a kostech.

Tento problém pomáhá vyřešit peptidová a nepeptidová bioregulace. Například Panaxod a Complex D3, Trezvon - urychlují detoxikaci, kterou lze vylepšit pomocí Volustom a Digemax. Peptidové regulátory ovlivňující jednotlivé orgány endokrinního a imunitního systému a současně působící na imunitní a endokrinní systémy - Vladonix, Endoluten, Christagen, Revilab sl 03 a řada multifunkčních přípravků řady Revilab ML. Existují také doplňky stravy z onkologické řady, které fungují na autoimunitní onemocnění - Revifort, připravek na bázi beta-D - glukanů. Také připravky - neurotransmitery - Cerluten, Revilab Sl 02, Revilab ML 03. Také prostředky obsahující cholin - Mesotel, Mesotel Beauty, Mesotel Neo, stejně jako Previn - určené k prevenci infarktu a mrtvice. Všechny tyto přípravky obsahují cholin bitartrát a ovlivňují stav cévní stěny, normalizují koncentraci pozornosti, paměti a práce celého organismu. Pro pohybový aparát nabízíme řadu revitalizačníchre přípravků - Chondromix, Regenart, Sigumir, Revilab sl 04, Revilab sl 09. K regulaci glykačních procesů – nabízíme první komplexní přípravek na světě - Anti a.g.e. Tento připravek je nejen antiglykant, ale také detoxikátor, který snižuje nedostatek peptidů, rychlost degradace krevních cév, centrálního nervového systému a tkáně chrupavky.

 

Zjednodušeně řečeno – o peptidech 


Lidské tělo je jako komplex miliónů počítačů, které jsou propojeny navzájem, všechny mají nainstalován stejný software, to znamená, že sada genů ve všech buňkách je naprosto stejná. Ale v každém jednom orgánu tyto buňky plní jednu určitou funkci, v jiném – jinou, při tom schopnosti těchto buněk jsou stejné. Například určitá skupina proteinů a enzymů pracuje v buňkách jater, zatímco v buňkách kostně-chrupavkového systému, pracuje jiná skupina. Jedna část softwaru se tedy používá v jaterních buňkách a druhá se používá v buňkách kostní a chrupavkové tkáně. Je možné získat přístup k určité skupině buněk s určitou informací pomocí signálních molekul, jako ovladače nebo spouštěcí soubory v počítačovém systému, spouštějí práci určitých orgánů. Současně, pokud peptid kostní a chrupavkové tkáně vstoupí do jaterní buňky, nebude tam růst kloub a nebude se tvořit kolagen, protože cílení peptidů je zajištěno speciálními proteiny - histony. V jaterních buňkách nebude program kostní a chrupavkové tkáně přečten, protože do každé skupiny buněk pronikají pouze nezbytné peptidy. Peptidové přípravky lze také nazvat jako obnovovací balíček pro naše tělo.

 

Důležité:


  • Peptidy nejsou tělem odmítány, protože nejsou cizími látkami.
  • Peptidy nejsou v gastrointestinálním traktu štěpeny na aminokyseliny, protein je zde fermentován na krátké délky – to je dost, aby nedošlo k poškození signálních peptidů v důsledku fermentace.
  •  Peptidy působí cíleně, takže můžete použít několik různých doplňků stravy najednou. Všechny z nich jsou navzájem kompatibilní a vzájemně se neruší a jsou kombinovatelné s jinými doplňky stravy.